Teisės aktai
 

I. Teisės aktų, reguliuojančių VĮ "Lietuvos prabavimo rūmai" veiklą, sąrašas :

1. Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymas  (Žin.1995, Nr.61-1528; 1998, Nr.44-1197; 2005, Nr.31-972; 2010, Nr.13-625; 2015, Nr. XII-2000, 2015-11-10, paskelbta TAR 2015-11-20, i. k. 2015-18478).

2. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas(Žin., 1997, Nr. 64-1502).

3.VĮ "Lietuvos prabavimo rūmai" įstatai .

4. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ taisyklės, patvirtintos VĮ "Lietuvos prabavimo rūmai" direktoriaus 2017 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 25.

II. Ūkio subjektų, užsiimančių veikla su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, priežiūrą reguliuojančių teisės aktų sąrašas :

1. Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros  įstatymas  (Žin.1995, Nr.61-1528; 1998, Nr.44-1197; 2005, Nr.31-972; 2010, Nr.13-625, Nr. XII-2000, 2015-11-10, paskelbta TAR 2015-11-20, i. k. 2015-18478).

2. Ūkio subjektams, kurie verčiasi komercine-ūkine veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, skirti nurodymai , kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinti VĮ "Lietuvos prabavimo rūmai" direktoriaus 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 27 (Žin., 2009, Nr. 64-2590).

3. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas(Žin., 1997, Nr. 64-1502).

4. Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 (galioja nuo 2005-08-08; Žin. 2002, Nr.82-3522; 2003, Nr.102-4606; 2004, Nr.148-5361; 2005, Nr.97-3654; 2008, Nr. 61-2315; 2009, Nr. 118-5070; 2011, Nr. 6-215; 2011, Nr. 33-1543; 2011, Nr. 71-3406;  2011, Nr. 133-6317;  2012, Nr. 83-4375). Svarbu

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymai:

1. Prabavimo metu leidžiamo išlydyti, iškirpti arba panaudoti kitiems bandymams tauriųjų metalų gaminių kiekio normos bei panaudotų tauriųjų metalų gaminių laužo ir atliekų grąžinimo tvarka (paskelbta Teisės aktų registre (TAR), i.k.0992050ISAK00000146; galioja nuo 1999-06-23).

2. Įsakymas „Dėl ūkio subjektų, kurie verčiasi su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla, sąrašo sudarymo, tvarkymo ir atsakomybės ženklų pavyzdžių registravimo taisyklių patvirtinimo“ (paskelbta TAR, 2016-05-26, Nr. 14088, galioja nuo 2016-05-27). 

3. Įsakymas „Dėl tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių pagaminimo metų šifrų patvirtinimo“ (paskelbta TAR, 2016-06-15, Nr. 16891, galioja nuo 2016-06-16).

4. Įsakymas „Dėl tauriųjų metalų ir brangakmenių apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (paskelbta TAR, 2016-06-15, Nr. 16888, galioja nuo 2016-06-16)

VĮ "Lietuvos prabavimo rūmai" direktoriaus įsakymai:

1. Įsakymas  "Dėl planinių ir neplaninių patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo".
VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, atliekant  valstybinę  tauriųjų metalų ir brangakmenių priežiūrą, taisyklės .

2. Įsakymas „Dėl tauriųjų metalų ir jų gaminių bei brangakmenių kokybės pažymėjimo ir etiketės privalomųjų formų patvirtinimo“ (paskelbta TAR, 2016-05-04, Nr. 11122, i.k. 2016-11122).
Tauriųjų metalų ir jų gaminių kokybės pažymėjimo privalomoji forma
Tauriųjų metalų ir jų gaminių kokybės pažymėjimo privalomosios formos tekstas ir rekvizitai.
Tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių etiketės privalomosios formos tekstas ir rekvizitai.
Tauriųjų metalų gaminio kokybės pažymėjimo privalomosios formos tekstas ir rekvizitai.     
Brangakmenių kokybės pažymėjimo privalomosios formos tekstas ir rekvizitai.

3. Įsakymas „Dėl Bendrojo kontrolės ženklo pavyzdžių tvirtinimo“ (paskelbta TAR, 2016-05-03, Nr. 11078, i.k. 2016-11078).
Tauriųjų metalų gaminių kontrolės ir prabavimo konvencijoje nustatyto Bendrojo kontrolės ženklo pavyzdžiai.

4. Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio kontrolinio prabavimo ženklo pavyzdžių tvirtinimo“ (paskelbta TAR, 2016-05-04, Nr. 11121, i.k. 2016-11121).
Lietuvos Respublikos valstybinio kontrolinio prabavimo ženklo pavyzdžiai.

5. Įsakymas „Dėl planinių ir neplaninių patikrinimų atlikimo aprašo patvirtinimo“ (paskelbta TAR, 2017-05-09, Nr. 7809, i.k. 2017-07809).

5. Įsakymas "Dėl teisės aktų reikalavimų, kurie laikomi mažareikšmiais veikloje, susijusioje su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, sąrašo patvirtinimo" (paskelbta TAR, 2017-08-30, Nr. 13802, i.k. 2017-13802).

Paieška:
Į pradžiąSpausdinti puslapįSvetainės medisNEĮGALIEMS
Naujienos
 
Brangakmenių tyrimų laboratorijos kasdienybė: vietoje deimantų - pigūs blizgučiai....
 
2017 m. rugpjūčio 21 d. projekto „Moksleiviai – į Vyriausybę“ dalyviai Martynas Galnaitis ir Edgaras Nausėda, lydimi Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Viešųjų ryšių skyriaus darbuotojos Giedrės Gabnienės, lankėsi VĮ“Lietuvos prabavimo rūmai“ Vilniaus filiale....
 
Lietuvos prabavimo rūmų Prabavimo ir įspaudavimo laboratorija tarptautinėje vasaros mokykloje „Measurement Science in Chemistry“ pristatyta kaip gerosios praktikos pavyzdys....
 
Lietuvos prabavimo rūmai pradėjo tikslinių mokymų ciklą įmonių ir kitų verslo subjektų specialistams, kurių veikla susijusi su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais. ...
 
2017 m. balandžio 3 ir gegužės 4 dienomis Lietuvos prabavimo rūmų Prabavimo ir įspaudavimo laboratorijoje lankėsi Druskininkų miesto „Ryto“ gimnazijos moksleiviai....
  
Lietuvos prabavimo rūmai skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto, viešąjį aukcioną. ...
 
Lietuvos prabavimo rūmai š.m. kovo 8-11 dienomis dalyvavo tarptautinėje juvelyrikos parodoje „Amber Trip“...
 
Į rinką patenka brangakmeniai su netikrais gemologijos laboratorijų sertifikatais...
  
Lietuvos prabavimo rūmų specialistų konsultacijos veiklos vietoje bei individualūs mokymai...
© Penki kontinentai 1996-2004. Visos teisės saugomos. Webmaster